แบบไหนโดนใจกว่า? เซ็กซ์ชั่วคราวหรือยาวนานในความสัมพันธ์

แบบไหนโดนใจกว่า? เซ็กซ์ชั่วคราวหรือยาวนานในความสัมพันธ์
แบบไหนโดนใจกว่า? เซ็กซ์ชั่วคราวหรือยาวนานในความสัมพันธ์

จากการศึกษาวิจัยของนักวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ในวัยแรกรุ่น ถูกรายงานว่ามีค่าเฉลี่ยของความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากกรอบของความผูกพันรักใคร่และไม่มีความสัมพันธ์ อยู่ในอัตราสูงมากกว่าความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์อันเกิดจากความผูกพันรักใคร่และชัดเจนในความสัมพันธ์ หรืออาจกล่าวได้ว่า ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ แปรผันตามรูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากกรอบของความผูกพันรักใคร่และไม่มีความสัมพันธ์ ในอัตราที่สูงกว่ารูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์อันเกิดจากความผูกพันรักใคร่และชัดเจนในความสัมพันธ์

“การมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติในแต่ละครั้งให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกัน แต่ในทางตรงกันข้าม ธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้การมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งไม่แตกต่างกันนัก หรืออาจกล่าวได้ว่า ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ อาจขึ้นอยู่กับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคู่นอนนั่นเอง” คำกล่าวของ Wyndol Furman ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ (University of Colorado at Denver)

การมีเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากกรอบของความผูกพันรักใคร่และไม่มีความสัมพันธ์ ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนที่อยู่ในช่วงวัยแรกรุ่นจำนวนไม่น้อย จากกลุ่มตัวอย่างที่นักวิจัยทำการศึกษา พบว่า จำนวนคนที่อยู่ในช่วงวัยแรกรุ่นที่มีช่วงอายุ 19 ปี จนถึง 22 ปี เพศชาย เคยมีเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากกรอบของความผูกพันรักใคร่และไม่มีความสัมพันธ์ เท่ากับอัตรา 40 เปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะเวลาในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และเพศหญิง เคยมีเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากกรอบของความผูกพันรักใคร่และไม่มีความสัมพันธ์ เท่ากับอัตรา 31 เปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะเวลาในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

ในการศึกษาวิจัยล่าสุด นักวิจัยได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ในวัยแรกรุ่น จำนวน 185 คน โดยใช้ 3 ช่วงเวลาในการสำรวจ คือ ช่วงเวลาที่ 1 หลังจบการศึกษาระดับไฮสคูลเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน , ช่วงเวลาที่ 2 หลังจบการศึกษาระดับไฮสคูลเป็นระยะเวลา 4 ปี และช่วงเวลาที่ 3 หลังจบการศึกษาระดับไฮสคูลเป็นระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน

ประเด็นที่นักวิจัยใช้ในการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเกี่ยวกับอัตราความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก เพื่อน คนรู้จัก คนแปลกหน้าที่เพิ่งพบเจอกัน หรือแม้กระทั่งคู่เพื่อนที่คบกันในลักษณะ “เพื่อนกันมันส์ดี”

ผลการศึกษาวิจัยได้ผลสรุปออกมาว่า คนที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยแรกรุ่นจะมีความรู้สึกในด้านบวกกับชีวิตคู่ตามมา หากการมีเพศสัมพันธ์นั้นมาจากไมตรีจิต และความผูกพันอันแสนโรแมนติค หรือในอีกกรณีหนึ่ง คนที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยแรกรุ่นที่มีความรู้สึกในด้านลบกับชีวิตคู่ ก็จะยิ่งมองหาการมีเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากกรอบของความผูกพันรักใคร่และไม่มีความสัมพันธ์อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้ให้ข้อสังเกตุว่า ความสุขหรือความพึงพอใจในลักษณะการมีเพศสัมพันธ์อาจมีความแปรผันไปตามเพศของบุคคลแต่ละบุคคล โดยจากการศึกษาวิจัย เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะรู้สึกผูกพันในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักหรือคู่นอนที่ค่อนข้างชัดเจนในความสัมพันธ์ ในขณะที่เพศชายจะมีแนวโน้มในการชื่นชอบที่จะมองหาการมีเพศสัมพันธ์กับคนรู้จักโดยไม่เคร่งครัดในความสัมพันธ์เสียมากกว่า

 

Author: admin